2017 Young, talented and virtuous!

Performance | Concerts with musicians in the making

Patria Small Hall | Sun | 11 Jun 2017 | 3:30 pm

The opportunity to participate in a festival and to be heard – this was the focus of the PERFORMANCE section of this year’s vibrate!festival. Happy chances, emotions, the stage, the context, the wait, the audience – they are all ingredients that shape and mold the future of the young artists in the making. On Sunday at Patria Small Hall, two students of the George Enescu National Music College from Bucharest played together with the festival’s artistic director, Diana Ionescu, who gladly gave them the opportunity to play together. Pianist – Dragoș-Daniel Saliu (professor Viorica Nistoroiu) and cellist Valentin-Dimitrie Simion (professor Raluca Stratulat) made obvious a little paradox, often stated by the classical music: the virtuosity, the intensity of interpretation and the work they do with their professors, with results that become clear during the first chords, make them appear more than young artists in the making, true musicians. And then we wonder, somehow rhetorically, what’s missing? The third edition of the festival provided an answer: us, the audience, the ones that vibrate, applaud, wonder and then remember them and follow their performance here and other places where their gorgeous music takes them.

Photo | Andrei Paul2017 Tineri, talentați și plini de virtuozitate!

Performance | Concerte ale muzicienilor în devenire

Sala Mică Patria | Duminică | 11 iunie 2017 | 15:30

Oportunitatea de a participa în cadrul unui festival și de a fi ascultate – punctul central al inițiativei denumită PERFORMANCE, din cadrul ediției de anul acesta a vibrate!festival. Întîmplările fericite, emoțiile, scena, contextul, așteptarea, publicul – toate sunt ingrediente care compun și modelează traiectul tinerilor artiști în devenire. Dumincă, la Sala Mică Patria, au cântat doi elevi ai Colegiulului Naţional de Muzică George Enescu din București împreună cu directorul artistic al festivalului, Diana Ionescu, care le-a făcut oferit cu bucurie oportunitatea de a cânta împreună. Pianistul – Dragoș-Daniel Saliu (profesor îndrumător Viorica Nistoroiu) și violoncelistul Valentin-Dimitrie Simion (profesor îndrumător Raluca Stratulat) au făcut să fie aproape evident un mic paradox, pe care muzica clasică îl subliniază deseori: virtuozitatea, intensitatea interpetării și munca pe care ei o depun împreună cu profesorii îndrumători, a cărei rezultate sunt evidente de la primele acorduri, îi face să apară drept mai mult decât tineri artiști în devenire, adevărați muzicieni. Și-atunci ne întrebăm, cumva retoric, ce lipsește? Ediția a III-a a festivalului a oferit un răspuns: noi, cei din public, cei care vibrăm, îi aplaudăm, ne minunăm și apoi îi ținem minte și le urmărim performanțele aici și pe alte meleaguri pe care îi va duce muzica superbă pe care o creează.

Foto | Andrei Paul